👉 You can use google map, easy to find!!!

☎ Call me if you get lost! 0906504284

🌵 Taco NGON Da Nang (Main Shop): 83 Hoang Ke Viem, Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang, Vietnam
Opening Hours: 10:30am – 3am (next-day)

🌵 Taco NGON Da Nang (Kiosk – Night Market Son Tra): Lô J25 Chợ Đêm Sơn Trà, Lý Nam Đế, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 
Opening Hours: 5am-12pm

🌵 Crêpe NGON Da Nang: 88 Hoang Ke Viem, Bac My Phu, Ngu Hanh Son, Da Nang, Vietnam
Opening Hours: 8am – 10pm

🌵 Taco NGON Night Market Son Tra Kiosk : J25, Son Tra Night Market (near Dragon Bridge)